Elektrolyten: daarom zijn ze zo belangrijk voor de vochtinname

Elektrolyte Wasserhaushalt

Als het gaat om elektrolyten die belangrijk zijn voor het lichaam, worden vooral zouten en mineralen bedoeld, zoals natriumchloride. Andere elektrolyten die voor de mens van belang zijn, zijn bijvoorbeeld magnesium, kalium en calcium. Elektrolyten kunnen niet door het menselijk lichaam zelf worden aangemaakt, dus moeten we via onze voeding in onze elektrolytenbehoeften voorzien.

Dit is waarom elektrolyten zo belangrijk zijn

Elektrolyten spelen een belangrijke rol in het menselijk lichaam. Zij zijn essentieel voor vele processen, zoals de regulering van het zenuwstelsel en voor intacte spierfuncties. Alle signalen in het lichaam die via zenuwen worden doorgegeven, zijn afhankelijk van de juiste concentratie van elektrolyten om dit proces goed te laten verlopen.

Naast hun functie voor het zenuwstelsel en de spierwerking, zijn elektrolyten ook van groot belang voor de waterhuishouding. Met behulp van verschillende concentraties elektrolyten kan de waterstroom in het lichaam worden gestuurd. Dat komt omdat de deeltjes altijd proberen overal een gelijke concentratie te bereiken. De filterfunctie van de nieren en de verwijdering van afvalstoffen uit het lichaam via de urine is gebaseerd op dit principe van de zogenaamde osmose. Elektrolyten zijn ook belangrijk voor de absorptie van vloeistoffen en voedsel in de dunne darm.

Tenslotte dienen elektrolyten ook om de pH-waarde in het lichaam in evenwicht te houden. Als de pH-waarde te hoog of te laag is, zullen uw prestaties snel verminderen. Dat komt omdat allerlei stofwisselingsprocessen en zelfs het zuurstoftransport in het bloed slechts bij een zeer specifieke pH-waarde optimaal kunnen verlopen. Zelfs kleine tekortkomingen veroorzaken een merkbaar prestatieverlies.

Tekort aan elektrolyten: dit zijn de gevolgen

Elektrolyten, als zeer kleine deeltjes, zijn praktisch overal - en dat is goed en juist. Hun concentratie binnen en buiten de cellen wordt nauwkeurig geregeld en gecontroleerd door de celmembranen in het lichaam. Als er echter te veel of te weinig elektrolyten beschikbaar zijn, worden vitale processen snel verstoord en kunnen uw prestaties negatief worden beïnvloed.

De elektrolyten- en waterhuishouding van het lichaam zijn nauw met elkaar verbonden. Een tekort aan elektrolyten kan dus zowel absoluut als relatief zijn. In het geval van een relatief tekort zijn er te weinig elektrolyten voor de hoeveelheid water in het lichaam. In dit geval is het vaak beter het lichaamswater te verminderen dan extra elektrolyten toe te dienen. In het geval van een absoluut tekort is er echter in feite een tekort aan één of meer zouten. Een licht tekort aan elektrolyten leidt tot een vermindering van uw fysieke en mentale prestaties.

Bovendien kan uw lichaam het water dat het binnenkrijgt niet binden en raakt u uitgedroogd. Bij een ernstig tekort aan elektrolyten bestaat het gevaar van ernstige symptomen, waaronder hartproblemen, hart- en vaatcollaps en bewusteloosheid. Bovendien kan een ernstig tekort aan elektrolyten ertoe leiden dat de pH-waarde van het bloed uit balans raakt, met over- of onderverzuring tot gevolg. Dit heeft ook een negatief effect op uw algehele welzijn.

In tegenstelling tot een tekort aan elektrolyten, komt een teveel aan elektrolyten betrekkelijk zelden voor. Dit komt doordat zij vrij gemakkelijk via de nieren in de urine kunnen worden uitgescheiden. Voorwaarde is wel dat je genoeg drinkt. Dan scheidt je lichaam gewoon de elektrolyten uit die het niet nodig heeft.

Wanneer is er een verhoogde behoefte aan elektrolyten?

Er zijn veel situaties en omstandigheden die uw behoefte aan elektrolyten kunnen vergroten. Bovendien zijn er speciale constellaties waarin elektrolyten, naast de reeds genoemde functies, bijzonder nuttig kunnen zijn voor uw lichaam. Hieronder geven wij een overzicht van de belangrijkste oorzaken van een tekort aan elektrolyten en waarom deze zich voordoen. We gaan er altijd vanuit dat je gezond bent. In het geval van bepaalde ziekten zoals hart- of leverproblemen, stofwisselingsziekten of hormonale onevenwichtigheden, en in het geval van diabetici, is de situatie veel gecompliceerder. Hier is het belangrijk om nauw samen te werken met de arts die u behandelt.

Elektrolyten tijdens sport

Wanneer u sport of andere fysieke activiteiten doet, zweet u waarschijnlijk het meest van de tijd. Dit is goed en belangrijk, want de verdamping van zweet zorgt voor een doeltreffende afkoeling van uw lichaam. Op die manier wordt oververhitting als gevolg van de door spierbewegingen opgewekte warmte voorkomen. Wanneer je zweet, verlies je echter niet alleen vocht. Je verliest ook elektrolyten via de zweetporiën, vooral zout, d.w.z. natrium en chloride. U moet deze elektrolyten aanvullen, anders lijdt u eerst aan een relatief tekort aan elektrolyten en vervolgens, bij hevig zweten, aan een absoluut tekort aan elektrolyten.

Het is vooral belangrijk om je vocht- en elektrolytenbalans in evenwicht te houden als je veel en lang zweet. Dit geldt vooral voor duursporten zoals joggen, fietsen en balsporten. Als je zwemt, zweet je minder omdat het water de warmte van je lichaam afvoert en je dus afkoelt. Als u duursporten van ongeveer een uur of langer beoefent, moet u vocht drinken om een daling van uw prestaties te voorkomen. Door te kiezen voor een sportdrank met elektrolyten in plaats van puur water, help je je lichaam dubbel:

De elektrolyten in de sportdrank compenseren het verlies van zout door zweten en je elektrolytenbalans blijft in evenwicht.
Water met elektrolyten kan sneller door het lichaam worden opgenomen in de maag en de dunne darm. Dit betekent dat u zwaar waterverlies door zweten sneller kunt compenseren en dat het vocht uw spijsverteringsstelsel niet belast wanneer u doorgaat met hardlopen of fietsen.
Elektrolyten op warme dagen

Voor warme dagen geldt hetzelfde als voor sporten: omdat zweten voor het lichaam de meest doeltreffende en energiebesparende manier is om af te koelen, verlies je bij hoge temperaturen vocht en elektrolyten via zweet. Zuiver water kan deze verliezen niet compenseren, maar leidt tot een relatief tekort aan elektrolyten, wat kan leiden tot vermoeidheid, lusteloosheid en problemen met de bloedsomloop. Water met elektrolyten daarentegen compenseert het verlies van elektrolyten en helpt ook je spijsverteringsstelsel om de vloeistof sneller op te nemen.

Elektrolyten voor katers

Je hebt misschien gehoord dat alcohol het lichaam uitdroogt. Dat is waar. Maar tegelijkertijd, scheid je ook elektrolyten uit via het water. Samen met het zware werk dat de lever moet doen om te ontgiften en de slechtere slaapkwaliteit, leidt het verlies van water en elektrolyten tot de gehate kater de volgende dag met hoofdpijn, vermoeidheid en misselijkheid. Door 's morgens na het opstaan elektrolytenhoudende drankjes te drinken, kun je de kater verminderen. Het is zelfs beter om elektrolyten te drinken vlak voor je naar bed gaat. Op die manier ben je 's nachts minder uitgedroogd en zal de kater over het algemeen milder zijn.

Elektrolytenpoeder zorgt voor de perfecte elektrolytenbalans

De meeste dranken bevatten lage concentraties elektrolyten. De exacte samenstelling van de ionen is te vinden op flessen mineraalwater. De elektrolyten in leidingwater variëren naargelang de plaats. De elektrolyten in gewoon water zijn echter vaak niet voldoende om zware elektrolytverliezen te compenseren. Met elektrolytenpoeder daarentegen kunt u snel en gemakkelijk een optimale en verfrissende drank bereiden met een optimaal elektrolytengehalte. Onze elektrolytische producten hebben ook een doorslaggevend voordeel: ze bevatten niet alleen weinig suiker en calorieën, maar geven uw water ook een verfrissende en natuurlijke smaak. Ze voorzien u ook op efficiënte wijze van de belangrijkste elektrolyten magnesium, kalium en natrium - ideaal om 's morgens fit aan de dag te beginnen, in de zomer af te koelen of u tijdens het sporten te ondersteunen.